Thanh Long ruột trắng

35,000 31,000/ kg

    • 20000 ₫
    • 40000 ₫