Thanh Long ruột trắng

40,000 35,000/ kg

    • 20000 ₫
    • 40000 ₫