Chôm Chôm Thái

60,000 55,000/ kg

    • 20000 ₫
    • 40000 ₫