Thanh long ruột đỏ

70,000 65,000/ kg

    • 20000 ₫
    • 40000 ₫