Thanh Long ruột trắng

50,000 45,000/ kg

    • 20000 ₫
    • 40000 ₫