Chính sách bảo mật thông tin tại Fruits T&T

Fruits T&T chân thành cảm ơn quý khách đã truy cập vào Website để xem và mua hàng. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật tất cả mọi thông tin riêng tư mà khách hàng cung cấp. Xin Quý khách vui lòng tham khảo những cam kết bảo mật của chúng tôi sau đây.

Fruits T&T hiểu rằng vấn đề bảo mật thông tin khách hàng là rất quan trọng, vì thế chúng tôi cam kết chỉ thu thập những thông tin liên quan đến giao dịch của quý khách với chúng tối. Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc phù hợp với mục đích trao đổi và thu thập thông tin.

Chúng tôi cam kết chỉ thu thập, lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng theo những điều khoản bên dưới. Nếu Quý khách có nhận xét, đề xuất, khiếu nại, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua email.

1. Thu thập thông tin cá nhân
Khi Quý khách tạo tài khoản trên web Fruitstt.vn , hoặc cung cấp thông tin cá nhân thông qua Google hay Facebook thì thông tin cá nhân thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ giao hàng

Thông tin được thu thập khi quý khách hàng tự nguyện gửi thông tin cho Chúng tôi . Trong trường hợp, quý khách không đồng ý việc chia sẻ thông tin, giao dịch giữa Fruitstt.vn và quý khách sẽ không thực hiện được. Quý khách cập nhập thông tin cá nhân đã cung cấp trong những trường hợp sau:

 • Nếu quý khách chia sẻ thông tin của bên thứ ba,Chúng tôi hiểu rằng quý khách được bên thứ ba chấp thuận cung cấp những thông tin đó cho Fruitstt.vn.
 • Nếu Quý khách đăng ký tài khoản trên Fruitstt.vn bằng các tài khoản mạng xã hội hay quý khách liên kết tài khoản Fruitstt.vn với tài khoản mạng xã hội, chúng tôi được truy cập vào thông tin mà Quý khách tự nguyện cung cấp theo chính sách của nhà cung cấp mạng xã hội. Chúng tôi cam kết sẽ quản lý dữ liệu cá nhân đã thu thập theo chính sách bảo mật của Fruitstt.vn

2. Sử dụng, Chia sẻ Thông tin Cá nhân
Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba ( gồm công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba), vì những mục đích sau:

Giúp quý khách hàng thuận lợi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Fruitstt.vn.

Xử lý đơn hàng mà quý khách đã đặt qua Website cũng như thanh toán mà quý khách đã thực hiện, sẽ xử lý bởi đội ngũ Fruitstt.vn.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của quý khách hàng cho đơn vị giao nhận để sản phẩm đến đúng địa chỉ quý khách cung cấp.

Fruitstt.vn sẽ cập nhật những thông tin về mua, giao hàng và những hỗ trợ khác
So sánh và tiến hành xác minh với bên thứ ba để đảm bảo thông tin chính xác
Fruitstt.vn sẽ gửi tất cả những thông tin về chương trình khuyến mãi, chăm sóc, ưu đãi qua thông tin khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Khách hàng có quyền không tiếp nhận những thông tin trên.

Trong vài trường hợp, Fruitstt.vn có thể phải cung cấp thông tin theo yêu cầu, ví dụ như việc cần thiết để ngăn chặn những hành vi xấu hay mục đích liên quan đến vấn đề pháp luật.

Fruits T&T cam kết tuyệt đối không tham gia trong việc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

3. Thu hồi thông tin
Quý khách có thể phản đổi tiết lộ thông tin, trường hợp này thì quý khách cần hạn chế cung cấp thông tin vì những mục đích bên trên, quý khách có thể liên hệ qua e-mail của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng trong vài trường hợp nêu trên, nếu quý khách từ chối việc cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ đến cho quý khách.

4. Cập nhật thông tin cá nhân
Quý khách sẽ được cập nhật thông tin cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản trên web Fruitstt.vn. Nếu Quý khách không có tài khoản , Quý khách có thể cập nhật bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email.

Chúng tôi thực hiện những bước để chia sẻ cập nhật với thông tin cá nhân với các bên thứ ba và các chi nhánh mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách nếu thông tin đó cần thiết cho những mục đích nêu trên.

5. Truy cập thông tin cá nhân
Nếu Quý khách hàng đã tạo tài khoản với Fruitstt.vn, Quý khách có thể truy cập và xem chi tiết đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Fruitstt.vn.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý với việc sử dụng sai trái về tên người dùng, mật khẩu, chi tiết yêu cầu trên tài khoản của Quý khách.

6. Bảo mật thông tin cá nhân
Fruitstt.vn cam kết tất cả các thông tin sẽ tuyệt đối được lưu trữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách:

 • Hạn chế những quyền truy cập thông tin cá nhân.
 • Duy trì sản phẩm công nghệ với mục đích ngăn chặn truy cập và thông tin trái phép trên máy tính.
 • Hủy thông tin cá nhân an toàn khi không còn cần thiết cho mục đích pháp lý hay kinh doanh.
 • Nếu Quý khách cho rằng bảo mật của tài khoản đã bị Fruitstt.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ e-mail của chúng tôi.

7. Chia sẻ Cookies
Fruitstt.vn cung cấp tất cả các tập tin cookie và các công nghệ tương tự, nhằm thu thập thông tin về lịch sử truy cập, lựa chọn hàng hóa khi truy cập và sử dụng những tính năng của Fruitstt.vn, giúp chúng tôi nắm rõ những yếu cầu của quý khách, nhằm cải tiến dịch vụ tốt hơn.

8. Không gửi thư rác (spam), phần mềm gián điệp hoặc Virus
Chúng tôi cam kết tất cả những loại thư rác, phần mềm gián điệp, virus hoàn toàn được phép có mặt. Xin lưu ý rằng quý khách không nhận bất kỳ thông tin nào như trên thông qua Fruitstt.vn. Trường hợp quý khách muốn báo cáo thông tin đáng ngờ, xin vui lòng liên hệ với Fruitstt.vn.

9. Thay đổi Chính sách Bảo mật
Fruitstt.vn sẽ thường xuyên xem xét sự đầy đủ của Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ bảo lưu về các quyền sửa đổi và thay đổi Chính sách Bảo mật vào thời điểm bất kỳ. Mọi thay đổi đối với chính sách sẽ được công khai trên web của chúng tôi.

10. Quyền của Fruitstt.vn
Khi tham gia giao dịch trên Fruitstt.vn, quý khách hàng thừa nhận và chấp thuận Fruitstt.vn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ, cơ quan pháp lý, cơ quan thuế, cơ quan thực thi pháp luật hay cơ quan khác, chủ sở hữu có thẩm quyền liên quan nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng, thông tin cá nhân của khách hàng cần thiết để đáp ứng nghĩa vụ, yêu cầu hay thỏa thuận, bất kể là bắt buộc hoặc tự nguyện, là kết quả của việc hợp tác theo lệnh, điều tra, yêu cầu về bản chất với các bên này.

Trong phạm vi phát luật, quý khách đồng ý không thực hiện bất kỳ hoặc từ bỏ quyền thực hiện hành động chống lại Fruitstt.vn liên quan đến việc công bố thông tin cá nhân trong mọi trường hợp.

11. Liên hệ với Fruitstt.vn
Quý khách cần giải đáp thắc mắc/phản hồi về tất cả những quy định trên, vui lòng liên hệ với Fruitstt.vn.